Zdravie

Metabolický syndróm

Metabolický syndróm je komplex metabolických , hormonálnych a klinických porúch, ktoré sú rizikovými faktormi kardiovaskulárnych