Rómske vzdelávacie a dokumentačné centrum Prešov
 
   
Zaregistrujte sa na Rocepo.sk   Prihlásiť
Hlavné Menu
Vzdelávanie Rómov
Odporúčame...
Vzdelávanie Rómov


Na pomoc pedagógom (68)
Informátor, Metodické listy, Metodické priručky, Ponuka, Prieskum, Rocepo, Učebnice
Vseobecné informácie (44)
Európska únia, Mimovládne organizácie, Monitoring, PR, Projekty, Samosprávne orgány, Vláda SR


Počet dokumentov v našej databáze: 112

Nové dokumenty

Kategória: Na pomoc pedagógom Prieskum
Stiahnuť teraz!Výskum o práci učiteľov žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s učebným textom 2016 Obľúbené Verzia: 
Pridané:  8.2.2017

Aplikovaný výskum v oblasti pozorovaní práce učiteľov pracujúcich so žiakmi zo SZP sa začal na základe spolupráce s NÚCEM v roku 2013. Bolo vytipovaných 20 ZŠ so zvýšeným počtom žiakov zo SZP (išlo o skutočnosť, aby aj žiaci zo SZP boli zaradení do pilotného testovania gramotnosti v 4. a 5. ročníku ZŠ). ROCEPO realizovalo v školských rokoch 2014/2015 a 2015/2016 pilotné pozorovania v školách a výsledky pozorovaní v školskom roku 2014/15 a v školskom roku 2015/16 uvádzame vo forme prezentácie.

Stiahnuté 299 krát  299  Veľkosť dokumentu 242.13 KB  Podporované platformy   Domovská stránka http://www.rocepo.sk
Hodnotenie: 0.00 (0 hlasov)
Ohodnotiť dokument | Navrhnúť zmeny | Neplatný dokument | Pošli priateľovi | Komentáre (0)


Kategória: Na pomoc pedagógom Prieskum
Stiahnuť teraz!Výskum o práci učiteľov žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s učebným textom 2015 Obľúbené Verzia: 
Pridané:  8.2.2017

Aplikovaný výskum v oblasti pozorovaní práce učiteľov pracujúcich so žiakmi zo SZP sa začal na základe spolupráce s NÚCEM v roku 2013. Bolo vytipovaných 20 ZŠ so zvýšeným počtom žiakov zo SZP (išlo o skutočnosť, aby aj žiaci zo SZP boli zaradení do pilotného testovania gramotnosti v 4. a 5. ročníku ZŠ). ROCEPO realizovalo v školských rokoch 2014/2015 a 2015/2016 pilotné pozorovania v školách a výsledky pozorovaní v školskom roku 2014/15 a v školskom roku 2015/16 uvádzame vo forme prezentácie.

Stiahnuté 226 krát  226  Veľkosť dokumentu 502.36 KB  Podporované platformy   Domovská stránka http://www.rocepo
Hodnotenie: 0.00 (0 hlasov)
Ohodnotiť dokument | Navrhnúť zmeny | Neplatný dokument | Pošli priateľovi | Komentáre (0)


Kategória: Na pomoc pedagógom Prieskum
Stiahnuť teraz!Prieskum o postavení žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia v základnej škole - 2015 Obľúbené Verzia: 
Pridané:  17.1.2017

Prieskum MPC ROCEPO 2015-ZŠ Metodicko-pedagogického centra Bratislava, regionálneho pracoviska v Prešove a jeho integrálnej súčasti ROCEPO (Rómske vzdelávacie centrum) nadväzuje na prieskumy MPC 2005, MPC ROCEPO 2007-ZŠ, MPC ROCEPO 2009-ZŠ a MPC ROCEPO 2012-ZŠ.

Prieskum MPC ROCEPO 2015-ZŠ bol zameraný na zistenie výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia na základe štatistických údajov o ich prospechu, dochádzke, správaní, ukončení povinnej školskej dochádzky a o ďalšom pokračovaní v štúdiu v stredných školách.

Dôležitou súčasťou prieskumu bolo aj zisťovanie počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v špeciálnych a špecializovaných triedach základnej školy, údaje o kontinuálnom vzdelávaní učiteľov, asistentov učiteľa a ďalšie údaje o asistentoch učiteľa.

Zber údajov v Prieskume MPC ROCEPO 20015-ZŠ sa zameriaval aj na zisťovanie vplyvu asistenta učiteľa v edukačnom procese na výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Stiahnuté 322 krát  322  Veľkosť dokumentu 8.66 MB  Podporované platformy   Domovská stránka http://www.rocepo.sk
Hodnotenie: 0.00 (0 hlasov)
Ohodnotiť dokument | Navrhnúť zmeny | Neplatný dokument | Pošli priateľovi | Komentáre (0)


Kategória: Na pomoc pedagógom Rocepo
Stiahnuť teraz!Rocepo v obrazoch Obľúbené Verzia: 
Pridané:  17.1.2017

Prezentácia činnosti Rocepo na odbornom seminári o pozitívnych skúsenostiach z praxe pedagogických zamestnancov pracujúcich s deťmi a žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít.

Stiahnuté 237 krát  237  Veľkosť dokumentu 23.01 MB  Podporované platformy   Domovská stránka http://www.rocepo.sk
Hodnotenie: 0.00 (0 hlasov)
Ohodnotiť dokument | Navrhnúť zmeny | Neplatný dokument | Pošli priateľovi | Komentáre (0)


Kategória: Na pomoc pedagógom Rocepo
Stiahnuť teraz!Feuersteinove Inštrumentálne obohacovanie FIE Obľúbené Verzia: 
Pridané:  17.1.2017

Prezentácia výsledkov Sociálneho experiment realizovaného ETP – Slovensko –centrum pre udržateľný rozvoj v spolupráci s PF Karlovej univerzity v Prahe. Ide o implementáciu popoludňajších aktivít pre žiakov 1. ročníkov ZŠ pochádzajúcich z MRK prostredníctvom dvoch stimulačných programov: Krížom – krážom a FIE (Feursteinova metóda inštrumentálneho obohacovania) v troch lokalitách.

Stiahnuté 206 krát  206  Veľkosť dokumentu 413.61 KB  Podporované platformy   Domovská stránka http://www.rocepo.sk
Hodnotenie: 0.00 (0 hlasov)
Ohodnotiť dokument | Navrhnúť zmeny | Neplatný dokument | Pošli priateľovi | Komentáre (0)


Kategória: Na pomoc pedagógom Rocepo
Stiahnuť teraz!Krížom - krážom kluby (KK kluby) Obľúbené Verzia: 
Pridané:  17.1.2017

Prezentácia činností v školskom klube detí (tri lokality) s vysokým počtom detí zo SZP. Autorkou stimulačného programu je pani Reveszová. Program vychádza zo skúseností programu Škola dokorán a zo skúseností v NP MRK1 a NP PRINED. Bol realizovaný v rámci sociálneho experimentu (ETP – Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj) so žiakmi zo SZP 1. ročníkov v popoludňajších hodinách.

Stiahnuté 204 krát  204  Veľkosť dokumentu 12.53 MB  Podporované platformy   Domovská stránka http://www.rocepo
Hodnotenie: 0.00 (0 hlasov)
Ohodnotiť dokument | Navrhnúť zmeny | Neplatný dokument | Pošli priateľovi | Komentáre (0)


Kategória: Na pomoc pedagógom Rocepo
Stiahnuť teraz!Výučba elementárneho čítania podľa modelu VTA(veľká tlačená abeceda) Obľúbené Verzia: 
Pridané:  17.1.2017

Prezentácia experimentálne overeného modelu výučby elementárneho čítania. Jeho autorka pani Kundlová využila na prvotné čítanie a písanie žiakov 1. ročníka ZŠ písmená veľkej abecedy.

Stiahnuté 216 krát  216  Veľkosť dokumentu 73.35 MB  Podporované platformy   Domovská stránka http://www.rocepo.sk
Hodnotenie: 0.00 (0 hlasov)
Ohodnotiť dokument | Navrhnúť zmeny | Neplatný dokument | Pošli priateľovi | Komentáre (0)


Kategória: Na pomoc pedagógom Rocepo
Stiahnuť teraz!Príspevok na seminári zo ZŠ s MŠ z Chminianskej Novej Vsi Obľúbené Verzia: 
Pridané:  17.1.2017

Pani Semančíková prezentovala svoje pozitívne skúsenosti z výchovno-vzdelávacieho procesu so žiakmi zo SZP v predmete slovenský jazyk a literatúra na druhom stupni ZŠ vo špecializovanej a v bežnej triede.

Stiahnuté 203 krát  203  Veľkosť dokumentu 19.80 MB  Podporované platformy   Domovská stránka http://www.rocepo.sk
Hodnotenie: 0.00 (0 hlasov)
Ohodnotiť dokument | Navrhnúť zmeny | Neplatný dokument | Pošli priateľovi | Komentáre (0)


Kategória: Na pomoc pedagógom Rocepo
Stiahnuť teraz!Pozorovanie inklúzie rómskych žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese - Leicester 2016  Obľúbené Verzia: 
Pridané:  17.1.2017

Pán Hass, riaditeľ ZŠ Komenského v Sabinove prezentoval svoje skúsenosti a postrehy z pracovnej návštevy v škole vo veľkej Británii, v Leicestri v Babington Community College. Táto škola je známa tým, že sa špecializuje na výchovu a vzdelávanie žiakov 85 národností a navštevujú ju aj naši žiaci z MRK.

Stiahnuté 220 krát  220  Veľkosť dokumentu 0 bytov  Podporované platformy   Domovská stránka http://www.rocepo.sk
Hodnotenie: 0.00 (0 hlasov)
Ohodnotiť dokument | Navrhnúť zmeny | Neplatný dokument | Pošli priateľovi | Komentáre (0)


Kategória: Na pomoc pedagógom Rocepo
Stiahnuť teraz!Školské kluby FIE Obľúbené Verzia: 
Pridané:  17.1.2017

Prezentácia činností v školskom klube detí (tri lokality) s vysokým počtom detí zo SZP. Program vychádza zo skúseností Feursteinovho inštrumentálneho obohacovania. Bol realizovaný v rámci sociálneho experimentu (ETP – Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj) so žiakmi zo SZP 1. ročníkov v popoludňajších hodinách.

Stiahnuté 172 krát  172  Veľkosť dokumentu 14.41 MB  Podporované platformy   Domovská stránka http://www.rocepo.sk
Hodnotenie: 0.00 (0 hlasov)
Ohodnotiť dokument | Navrhnúť zmeny | Neplatný dokument | Pošli priateľovi | Komentáre (0)


Kategória: Na pomoc pedagógom Ponuka
Stiahnuť teraz!Ponukový katalóg ROCEPO 2006/2007 Obľúbené Verzia: 
Pridané:  5.1.2017

ROCEPO v Prešove v súvislosti so školským rokom 2006/2007 prichádza k Vám s ponukou vzdelávacích aktivít a odborno-metodickej pomoci.
Aktivity ROCEPA – centra s celoslovenskou pôsobnosťou, majú pomáhať učiteľom na školách s vysokým zastúpením žiakov rómskej národnosti.
Prosíme Vás, aby ste sa dôkladne oboznámili s našou ponukou. Nie je definitívna a úplná.
Aj v priebehu školského roka ju budeme aktualizovať podľa Vašich potrieb a úloh súvisiacich s transformáciou slovenského školstva.
Viac informácii o tom ako sa prihlásiť na jednotlivé podujatia nájdete v sekcii katalóg na stránkach MPC Prešov ktorého organizačnou súčasťou je aj ROCEPO.

Stiahnuté 3929 krát  3929  Veľkosť dokumentu 128.00 KB  Podporované platformy   Domovská stránka http://www.rocepo.sk
Hodnotenie: 0.00 (0 hlasov)
Ohodnotiť dokument | Navrhnúť zmeny | Neplatný dokument | Pošli priateľovi | Komentáre (0)


Kategória: Na pomoc pedagógom Ponuka
Stiahnuť teraz! Katalóg ROCEPO 2005/2006 Obľúbené Verzia: 
Pridané:  5.1.2017

ROCEPO v Prešove v súvislosti so školským rokom 2005/2006 prichádza k Vám s ponukou vzdelávacích aktivít a odborno-metodickej pomoci.
Aktivity ROCEPA – centra s celoslovenskou pôsobnosťou, majú pomáhať učiteľom na školách s vysokým zastúpením žiakov rómskej národnosti.
Prosíme Vás, aby ste sa dôkladne oboznámili s našou ponukou. Nie je definitívna a úplná.
Aj v priebehu školského roka ju budeme aktualizovať podľa Vašich potrieb a úloh súvisiacich s transformáciou slovenského školstva.
Viac informácii o tom ako sa prihlásiť na jednotlivé podujatia nájdete v sekcii katalóg na stránkach MPC Prešov ktorého organizačnou súčasťou je aj ROCEPO.

Stiahnuté 7499 krát  7499  Veľkosť dokumentu 84.00 KB  Podporované platformy   Domovská stránka http://www.rocepo.sk
Hodnotenie: 6.00 (2 hlasov)
Ohodnotiť dokument | Navrhnúť zmeny | Neplatný dokument | Pošli priateľovi | Komentáre (0)


Kategória: Na pomoc pedagógom Ponuka
Stiahnuť teraz! Katalóg ROCEPO 2004/2005 Obľúbené Verzia: 
Pridané:  5.1.2017

ROCEPO v Prešove v súvislosti so školským rokom 2004/2005 prichádza k Vám s ponukou vzdelávacích aktivít a odborno-metodickej pomoci.
Aktivity ROCEPA – centra s celoslovenskou pôsobnosťou, majú pomáhať učiteľom na školách s vysokým zastúpením žiakov rómskej národnosti.
Prosíme Vás, aby ste sa dôkladne oboznámili s našou ponukou. Nie je definitívna a úplná.
Aj v priebehu školského roka ju budeme aktualizovať podľa Vašich potrieb a úloh súvisiacich s transformáciou slovenského školstva.
Viac informácii o tom ako sa prihlásiť na jednotlivé podujatia nájdete v sekcii katalóg na stránkach MPC Prešov ktorého organizačnou súčasťou je aj ROCEPO.

Stiahnuté 7840 krát  7840  Veľkosť dokumentu 83.50 KB  Podporované platformy   Domovská stránka http://www.rocepo.sk
Hodnotenie: 0.00 (0 hlasov)
Ohodnotiť dokument | Navrhnúť zmeny | Neplatný dokument | Pošli priateľovi | Komentáre (0)


Kategória: Na pomoc pedagógom Ponuka
Stiahnuť teraz! Katalóg ROCEPO 2003/2004 Obľúbené Verzia: 
Pridané:  5.1.2017

ROCEPO v Prešove v súvislosti so školským rokom 2003/2004 prichádza k Vám s ponukou vzdelávacích aktivít a odborno-metodickej pomoci.
Aktivity ROCEPA – centra s celoslovenskou pôsobnosťou, majú pomáhať učiteľom na školách s vysokým zastúpením žiakov rómskej národnosti.
Prosíme Vás, aby ste sa dôkladne oboznámili s našou ponukou. Nie je definitívna a úplná.
Aj v priebehu školského roka ju budeme aktualizovať podľa Vašich potrieb a úloh súvisiacich s transformáciou slovenského školstva.

Stiahnuté 7045 krát  7045  Veľkosť dokumentu 83.50 KB  Podporované platformy   Domovská stránka http://www.rocepo.sk
Hodnotenie: 5.00 (2 hlasov)
Ohodnotiť dokument | Navrhnúť zmeny | Neplatný dokument | Pošli priateľovi | Komentáre (0)


Kategória: Na pomoc pedagógom
Stiahnuť teraz!Výchovno-vzdelávacia činnosť v školskom klube detí INAK Obľúbené Verzia: 
Pridané:  18.9.2016

PaedDr. Zuzana Kollárová
Anotácia: Podnetom pre spracovanie tejto témy bol záujem ponúknuť model terapeutického pôsobenia v školskom klube detí so zameraním na sekundárne výchovné prejavy, s odporúčaniami na obmenu, s reflexiou a s upozornením na niektoré špecifiká istej skupiny detí. Čitateľovi sa dostáva do rúk metodicko – „praktický“ materiál, ktorý ponúka uplatnenie významnej inovácie v podobe overeného modelu terapeutického pôsobenia v ŠKD zameraný na využívanie aktivít sekundárnej prevencie a rôznych terapií. Autorka mala snahu prezentovať možnosti skvalitnenia výchovy mimo vyučovania v ŠKD v období mladšieho školského veku, a to prebudením, či podporou samostatnej, tvorivej práce s „typickým rukopisom“ každého vychovávateľa, učiteľa, ale najmä ponúknuť podnety a inšpirácie pre pedagógov v rovine chápania výchovy ako liečenia a vnímania „ducha“ výchovy, v zmysle roviny sebavývinu.

Stiahnuté 491 krát  491  Veľkosť dokumentu 935.50 KB  Podporované platformy   Domovská stránka http://www.rocepo.sk
Hodnotenie: 0.00 (0 hlasov)
Ohodnotiť dokument | Navrhnúť zmeny | Neplatný dokument | Pošli priateľovi | Komentáre (0)


Copyright © 2003-2006 ROCEPO  |  Rómske vzdelávacie a dokumentačné centrum Prešov