Založiť občianske združenie nie je také zložité

Zakladanie občianskych združení je relatívne populárne a ich vznik nie je zložitý. Kvôli svojmu princípu a charakteristike (akou sú hlavne verejnoprospešné ciele) by však takýchto združení mohlo pokojne vznikať ešte viac.

V porovnaní so zakladaním nejakých podnikateľských subjektov má založenie občianskeho združenia svoje sympatické stránky a výhody. Pozrime sa ne.

Tou podstatnou stránkou je najmä fakt, ktorý už odznel- jeho vznik nesprevádzajú zložité postupy a náročné nie sú ani podmienky k jeho založeniu a ani na zakladateľov samotných. Hlavným kritériom je plnoletosť a spísanie princípov, resp. stanov tohto združenia, ktoré má potenciálne vzniknúť. Teda spísať stanovy, za akým účelom sa vlastne projekt zakladá- text, ktorý sa zmestí na klasickú A4.

Laptop, papier

A tento dokument následne odoslať na ministerstvo vnútra, ktoré rozhodne o jeho schválení.

  • Napriek tomu, ak to s plánom myslíte vážne a chcete, aby prebehlo všetko bez zbytočných chýb a problémov, so založením OZ vám môžu pomôcť odborníci, ktorí majú skúsenosti so zakladaním podnikateľských subjektov.

V tomto prípade potom pri zakladaní nevolíme predmet podnikania, ale ciele, aké sa majú s OZ dosiahnuť. A v tom spočíva ďalšia výhoda- môžete vyberať takmer z nekončiacich možností, primárne však s nejakým verejnoprospešným charakterom. Ako príklad spomeňme ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, mestských pamiatok, ochranu okolitej prírody, cieľom môže byť aj snaha dosiahnuť vyššie povedomie verejnosti alebo jej vzdelanie v určitej oblasti, podpora zdravotne či sociálne znevýhodnených, atď.

Mikrofón na pódiu

  • Ciele môžu byť skutočne rôznorodé, legislatíva však nepovolí program, ktorý by nejakým spôsobom obmedzoval ľudské práva.

Pri vzniku občianskeho združenia (na rozdiel od zakladania firmy) odpadajú niektoré povinnosti:

  • OZ sa nemusí zaregistrovať na daňovom úrade a pri evidencii jeho sídla proste stačí zadať adresu, ktorú nie je potrebné podkladať dokumentmi o vlastníctve ani súhlasom vlastníka nehnuteľnosti.