Obchodné spoločnosti na predaj vám uľahčia podnikanie

Každá firma alebo obchodná spoločnosť, ktorá má teda v pláne obchodovať, uzatvárať obchodné transakcie a tvoriť si pohľadávky, musí prejsť preverením a schválením, čím sa následne právoplatne zapíše do Obchodného registra (OR SR). To znamená, že podnikateľ, ktorý chce rozbehnúť obchody, musí mať firmu či obchodnú spoločnosť a táto musí byť zapísaná v OR SR.

Podnikateľ, podpis

V takomto prípade si môže firmu založiť, čo znamená, že musí prejsť úradným a administratívnym procesom zápisu. Alebo v opačnom prípade si kúpi podnikateľský subjekt, ktorý už v OR SR zapísaný je. A práve túto druhú možnosť, spolocnosti na predaj využíva stále viac podnikateľov.

  • Ušetria si tým veľa potrebného času (ten môžu ihneď venovať obchodovaniu) a skrátia si tiež administratívne náležitosti.
  • Kúpiť založenú obchodnú spoločnosť je výhodné obzvlášť v situácii časovo obmedzených podnikateľských príležitostí.

Pri zápise je potrebné doložiť zakladateľské dokumenty, zaevidovať firemné sídlo( potrebný je aj súhlas majiteľa nehnuteľnosti), je potrebné disponovať živnostenskými opatreniami a splatiť základné imanie. Toto je stručný náčrt faktorov, ktoré sprevádzajú založenie obchodnej spoločnosti. A k najčastejším podnikateľským formám sa radí spoločnosť s ručením obmedzeným. Teda dobre známa podnikateľská forma pod skratkou- S.R.O.

Podarnie rúk, podpis

Eseročky sa nielen často zakladajú, ale je takisto najväčší dopyt po ich kúpe. A to z dôvodu, že tieto sa dokážu predať pomerne jednoducho a rýchlo- prevodom obchodného podielu.

  • Prevodom obchodného podielu na nového kupujúceho sa z tohto stáva jej konateľ. Následne môže v mene tejto eseročky rozbehnúť zamýšľané obchodné činnosti.

Za zmienku stojí, že spoločnosť s ručeným obmedzeným, ktorá sa takýmto spôsobom predáva, je už zapísaná v Obchodnom registri, má pridelené najčastejšie živnosti, bolo pri nej zložené základné imanie a vo veľa prípadoch je tiež zaregistrovaná na daňovom úrade.