Všetko, čo potrebujete vedieť o verejnom sektore

So slovom verejný sektor sa stretávame pomerne často. Je to nielen v rozhlase alebo v televíznych novinách, hovoria o ňom relatívne často aj jednotlivci. Mnoho ľudí toto slovné spojenie pozná, avšak nevedia si presne predstaviť, čo to vlastne znamená. Okrem slovného spojenia verejný sektor sa relatívne často stretávame aj so slovným spojením register partnerov verejného sektora. Zaujíma aj vás, čo to vlastne ja, k čomu slúži a čo všetko v ňom môžete nájsť?

daňové doklady

Verejný sektor ako súčasť ekonomiky

Každá ekonomika má svoje zákonitosti. Jednou z nich je to, že v každej svetovej ekonomike sa verejný sektor objavuje, hoci aj v špecifickej forme. Hlavnou náplňou verejného sektora je poskytovanie verejných služieb danému štátu. Funguje tak, že nie je založený na princípe ziskovosti, finančné prostriedky sa získavajú inou cestou, a to najčastejšie formou verejných rozpočtov. Verejný rozpočet je najčastejšie dotovaný z daní. O verejný sektor sa stará verejná správa, ktorá môže mať až dva druhy pôsobnosti – územnú alebo centrálnu. Pod verejný sektor patria aj viaceré organizácie, ktoré sa zameriavajú na poskytovanie verejných služieb. A to napríklad školy, domovy dôchodcov alebo nemocnice. Týchto zariadení je mnoho a sú financované z verejného rozpočtu. Vo verejnom sektore sa relatívne často stretávame s pojmom register partnerov verejného sektora. Ten predstavuje dokument, ktorý je ustanovený zákonom a musia v ňom byť zverejnení všetci partneri verejného sektora.

klávesnice

Za takúto osobu možno označiť toho, kto spadá do kategórie fyzických osôb, fyzických osôb-podnikateľov alebo právnických osôb, ktoré od štátu prijímajú peňažné plnenie alebo majetok. V takomto prípade je však presne stanovený limit. Je presne stanovené, čo sa má do registra partnerov verejného sektora uvádzať. Informácie v ňom musia byť vždy pravdivé a úplné. Partneri sa do tohto registra však nezapisujú sami, ale musí byť na to vyčlenená oprávnená osoba. Môže sa jednať napríklad o advokáta, notára, banku alebo daňového poradcu, ktorý má sídlo podnikania v danom štáte. Následne je táto osoba splnomocnená k tomu, aby takýto zápis do registra vykonala. Register partnerov verejného sektora je dokument, ktorý je naozaj dôležitý. Nájdete v ňom všetkých tých, ktorí spolupracujú s verejnou správou. Ak aj vás zaujíma, ako to funguje, na stránkehttps://www.easystart.sk/ nájdete všetky potrebné informácie.