Ako nastaviť automatické odosielanie emailov

Dá sa to docieliť pomocou softvéru SmartEmailing. Jeho činnosť spočíva v tom, že zozbiera kontakty zo siete, pošle im automatický email. Ukáže vám konkrétny počet ľudí, ktorí správu videli a klikli na odkaz. Okrem toho môže vytvárať skupiny zákazníkov podľa predmetu ich záujmu a iné. Najväčšia výhoda spočíva v tom, že pomocou email marketingu viete so svojimi klientmi nadviazať lepšiu spoluprácu a tým v konečnom dôsledku dosiahnuť astronomické zisky. Spomínaný produkt je dostupný aj v českom jazyku.

kancelář

Štyri kroky, ako efektívne zhrnúť kontakty a nastaviť automatické emaily

 

1.Založiť si konto na SmartEmailingu.

Tento postup je rovnaký ako pri mnohých iných serveroch. Je treba kliknúť na odkaz, vypísať registračné informácie, odoslať registráciu. Následne príde mail s odkazom, na ktorý je treba kliknúť, aby sa overila pravosť emailovej adresy.

2.Vytvoriť si súpis kontaktov

V ďalšej fáze je nevyhnutné si urobiť zoznam mien klientov. Slúži ako súbor, do ktorého sa vám budú nahrávať emailové adresy alebo iné kontakty (telefónne čísla, adresy). Tie sa vám budú pridávať pomocou internetového formulára, ktorý je uložený na webe. Rovnako vám umožňuje pridávať vlastnú databázu zákazníkov, ktorú ste doteraz nazbierali z internetu aj mimo neho.

podnikání

3.Zostaviť webový formulár a vložiť ho do siete

Keď chceme, aby sa počet našich klientov stále zvyšoval, je nutné ich hľadať kdekoľvek. Formulár sa dá vytvoriť cez záložku webové formuláre.

4.Napísať predmetný email a nastaviť jeho automatické odosielanie

Na záver už stačí, keď v SmartEmailingu len napíšete presné znenie správy a čas, kedy sa má odoslať. 
Verím, že tieto poznatky stačia k tomu, aby ste mohli odosielať správy bez ohľadu na to, čo robíte a kde sa nachádzate. Pre zefektívnenie práce je to nesmierne dôležité. Pomáha to hlavne, keď podnikáte a chcete neustále získavať nových zákazníkov, alebo spolupracovníkov a nechcete strácať čas odpisovaním každému jednotlivo. Takto sa budete môcť viac venovať sa aj ostatným činnostiam a relaxovať.