UMENIE NAČÚVAŤ SVOJMU TELU

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, že vaše telo s vami komunikuje? Nemyslím klasický rozhovor ale skôr akési myšlienkové impulzy alebo to môžeme nazvať trebárs aj šiestym zmyslom. Napríklad sa vám zapáli hrdlo práve vtedy keď ste na nikoho veľmi nahnevaný, chcete dostať zo seba svoju zlosť a odrazu nemôžete. Zápal a celková slabosť vám zabránia kričať.
muž a žena
Telo, rovnako ako všetko ostatné, zrkadlí naše myšlienky a presvedčenia. Každá jedna bunka reaguje na každé slovo, ktoré vyslovíme, na každú myšlienku, ktorá nám preletí hlavou. To čo si myslíme, ako reagujeme, formuje naše telo, telesné návyky aj chorobu. Choroba tela a dušesa nám odráža aj na tvári. Všimnite si občas strhané tváre starších ľudí sediacich v čakárňach pred ambulanciami. Zreteľne hovoria o ich psychických návykoch.

Našťastie na každú chorobu existuje liek. Ten liek je v nás. Treba ho len poznať a vedieť použiť.
děvče a pes
Hlava.Bolesti hlavy trápia ľudí, ktorí ubližujú sami sebe. Nie fyzicky. Ale myšlienkami. Odpustite si a bolesť sa pominie. Nemusíte byť vždy a za každých okolností dokonalí a perfektní.

Uši a nos. Odmietanie počutého a videného. U detí je bolesť uší veľmi bežná. Často musia počúvať veci, ktoré ich detská duša nechce počuť. Dospelí im často nedovoľujú prejavovať sa spontánne a ich bezmocnosť končieva zápalom. Podobne je to s očami. Krátkozrakosť znamená strach pozrieť sa do budúcnosti a pred seba, ďalekozrakosť zase prílišné ukotvenie v minulosti.

Krk a chrbát.Stuhnutý krk znamená stuhnuté myslenie a tvrdohlavosť. Odmietanie prijatia názoru iných, tvrdohlavé trvanie na vlastnom chápaní situácie. Chrbtica je oporná sústava pre celý organizmus. Problémy s chrbticou, ktoré má dnes takmer každý človek znamenajú, že ľudia nemajú oporu. Príliš často sme ukotvení v hmotnom svete, myslíme si, že oporou nám má byť práca, peniaze, rodina, deti. V skutočnosti nás bezvýhradne podporuje Vesmír, život sám.