Spôsoby vykurovania domu

Ceny za energie nám neustále rastú a preto sa každý z nás snaží hľadať spôsoby ako ušetriť prevádzkové náklady na bývanie. Príprava tepla na vykurovanie domu a príprava teplej vody predstavujú najvyššie prevádzkové náklady. Panelové domy sú väčšinou napojené na centrálny zdroj vykurovania, čo znamená, že obyvatelia panelových domov nemajú možnosť výberu, akým spôsobom si zabezpečia vykurovanie svojho príbytku. Ak bývate v rodinnom dome, máte priestor pre voľbu nielen zdroja, ale aj spôsobu vykurovania domu.

zasněžená chata

Aké sú základné zdroje vykurovania?

U nás je najrozšírenejším zdrojom vykurovania domov zemný plyn, ktorého najväčšou výhodou je pohodlná obsluha. Spotrebu si odberateľ reguluje sám a zároveň si sleduje veľkosť odberu na svojom plynomeri. Cena zemného plynu sa odvíja od ceny ropy na svetových trhoch, ktoré neustále rastú a žiadne prognózy nepredpokladajú, že by bolo tomu do budúcnosti inak.

Ďalším spôsobom je elektrická energia, jej výhody sú podobné ako pri zemnom plyne. Elektrická energia sa u nás využíva nie len na vykurovanie domu ale aj na ohrev úžitkovej vody.

Nízka nákupná cena je hlavnou prednosťou uhlia a kusového dreva. Podľa súčasných trendov vo vykurovaní domov nie je uhlie efektívnym nosičom energie z dôvodu nesplnenia stále náročnejších noriem ochrany ovzdušia.

Ako na vykurovanie ekologicky?

Jedným z ekologických zdrojov tepla je biomasa. Používajú sa najmä pelety a brikety, ktoré umožňujú automatické dávkovanie paliva a reguláciu, čím sa zvyšuje komfort a zjednodušuje prevádzka vykurovania príbytku.

Jedným z najekologickejších zdrojov je slnečná energia, teda slnko a jeho energia. Tento spôsob vykurovania domu sa dá považovať za pomerne drahý, čo sa týka obstarania kolektorov, ale prevádzkové náklady sú už nízke. Veľkou nevýhodou takéhoto spôsobu vykurovania vášho domu je sezónnosť a nestálosť využitia.

Využívanie alternatívnych zdrojov energie na vykurovanie je jedna z ciest, ktorá smeruje k rovnováhe medzi uspokojeniu našej potreby energie v čo najlepšom súlade s prírodou. Energiu vetra, vody a geotermálnu energiu považujeme za taktiež významné zdroje energie.

inteligentní domácnost

Aký je najvhodnejší spôsob vykurovania?

Každé palivo má svoje výhody aj nevýhody a za určitých podmienok môže byť práve to najvhodnejšie vždy iné. Voľba vykurovacieho paliva na vykurovanie domu závisí od mnohých skutočností, napríklad od toho o aký rodinný dom sa jedná, aká je požiadavka na tepelný komfort, od nákladov prevádzku, od vplyvu na životné prostredie a pod.

Ak sa rozhodujete, akú energiu použiť na vykurovanie domu, nepovažujte cenu za základný faktor. Najdôležitejším faktorom rozhodovania by mala byť účinnosť, výhrevnosť a pri súčasnej legislatíve by sme nemali zabudnúť ani na dopad vykurovania našich domov na životné prostredie.