Predčasná ejakulácia alebo príliš skoré ukončenie intímneho pôžitku

V otázke sexuálnej výkonnosti so sebou nejeden muž nosí strach nad svojim zlyhaním. K možným a u niekoho dokonca pravidelným nedostatkom sa v tomto smere radí tiež predčasná ejakulácia. Z hľadiska problémov s erekciou ide o pomerne známy úkaz, kedy vek nemusí zohrávať podstatnú úlohu. Niekoho možno tento opakujúci sa jav zaskočí v pokročilom veku a nečakane, iných stretáva prakticky hneď zo začiatku ich intímneho života.Muž a žena, bozkávajúci sa pár
Faktorom tak môže byť napríklad psychická stránka ako strach zo zlyhania, neschopnosť sústrediť sa a následky stresu,… v prípade „začiatočníkov“ istý nezvyk a prakticky to isté, čiže psychické faktory a z týchto dôvodov neschopnosť usmerniť svoju erekciu. No celý problém nie je vhodné podceňovať, nakoľko faktorom môže byť tiež organické ochorenie, následkom čoho je vhodné poradiť sa s lekárom.
Čo je ale predčasná ejakulácia?Každý si pod tým predsa môže predstaviť niečo iné,…
To znamená, že niekto si môže jej následky pripisovať, ak „skončí“ po dvadsiatich minútach, iný po desiatich, no predovšetkým vravíme o situáciách, ak k vyvrcholeniu príde po dvoch ale menej minútach, v nemálo prípadoch dokonca skôr, než začne styk. Všeobecne však vravíme o situácii, kedy následkom predčasného výronu partner nie je schopný sexuálne uspokojiť svoju partnerku.
Každopádne vo všetkých prípadoch, či už si chcete skvalitniť svoju „jazdu“ a predĺžiť jej trvanie, alebo chcete zabrániť okamžitému výronu sú tu liečivá typu dapoxetine. Ale samozrejme existujú aj rôzne iné triky.Muž so ženou na pláži, bozk, západ slnka, romantické
Pomerne známym a často doporučeným je koncentrovať svoju myseľ pri styku na niečo iné, čo nemá tendenciu vzrušiť vás. Týmto pádom sa dá styk o niečo predĺžiť, avšak tieto myšlienky samozrejme regulujeme a musíme sa venovať tiež svojej partnerke.
Pomerne zaujímavo, no nie príliš atraktívne pôsobia špeciálne kondómy, ktoré dokážu styk znecitlivieť a tým pádom ho predĺžiť.