5 princípov pre dramatické zlepšenie úspechu pri začatí

Čo odlišuje úspešné podnikateľské aktivity od veľkého percenta startupov – viac ako polovica – ktoré zlyhávajú? Po rozsiahlom výskume na túto tému som dospel k záveru, že odpoveď závisí od kvality s dvojitou hranou: vášeň . Nasledujúce princípy pomôžu nadšeným podnikateľom vytlačiť čo najviac z ich vášne, pričom nie sú v pasci:zisk.jpg

1. Pripravte sa ako zakladateľ.

Príliš často, vášniví podnikatelia skočiť hlavou prvý do podniku, než si to cez. Ak chcete zlepšiť svoju pripravenosť uspieť ako zakladateľ zakladateľa, poctivo sa na seba pozerajte ako na zakladateľa pred skokom. Prvým krokom je: objasniť svoje dôvody a vaše ciele. Prečo to robíš? Čo chcete dosiahnuť? Druhým kritickým krokom je: Porozumieť svojej podnikateľskej osobnosti. Čo vás zatvára? Odtiaľ sa zamerajte na spôsoby, ako využiť svoje zručnosti, majetok, zdroje a vzťahy.

2. Pripojte sa na trh, nie váš nápad.

Vášeň je vnútorný fenomén, ale všetky zdravé podniky sú zakorenené mimo zakladateľa, na trhu. Ak chcete premeniť svoju vášeň na zisky, zdôraznite trh – vždy premýšľajte o svojom podnikaní vo vzťahu k zákazníkom, ktorým slúžite. poznať svoje trhy – snažiť sa pochopiť potreby a preferencie vašich kľúčových zákazníkov; a vykonávať na trhu príležitosť tým, že uprednostňujete skúsenosti a vnímanie hodnoty vášho zákazníka.

3. Uistite sa, že vaša vášeň sa zvyšuje.

Vášniví podnikatelia majú tendenciu rozvíjať ružové plány, nadmerne odhadovať predčasný predaj a podceňovať náklady. Ak chcete premeniť svoju vášeň na hmatateľnú obchodnú hodnotu, zdôraznite dôležitosť plánovania a matematiky. Napíšte obchodný plán, ktorý dáva finančný zmysel pre aktuálne potreby a budúce ciele vášho spustenia. Zostavte presvedčivý matematický príbeh, ktorý bude obsahovať informácie o tom, ako sa prvky vášho podniku spoja spôsobom, ktorý je časom ziskový. Riešiť kľúčovú otázku financovania: koľko je potrebných a z akých zdrojov.podnikatelka.jpg

4. Vykonajte zaostrenú flexibilitu.

Žiadne množstvo plánovania pri spustení nemôže presne predpovedať neočakávané zvraty a obraty spôsobené realitou. Na dosiahnutie úspechu potrebuje nový podnik iteráciu aj agilitu. Zaviesť priebežný proces prevodu myšlienok do činností a výsledkov, po ktorom bude nasledovať hodnotenie. Otestujte a prispôsobte svoj koncept čo najskôr. Pracujte na neustálom zlepšovaní zhody medzi vašou veľkou myšlienkou a trhom.

5. Kultivujte integritu komunikácie.

Vášnivý záväzok k myšlienke môže vyvolať skreslenie reality. To znamená, že začínajúci podnikatelia často vidia len to, čo chcú vidieť a spoliehať sa na „dobrý pocit“ o svojom podniku ako o jedinom meradle úspechu. Aby ste sa vyhli týmto nebezpečenstvám, zaväzujte sa k pravdivému rozprávaniu a privítajte zdravú diskusiu, dokonca aj tvrdú konverzáciu, od začiatku vášho spustenia. Zaviazať sa budovať zručnosti nevyhnutné pre komunikáciu s vysokou integritou: zvedavosť, pokora, úprimnosť a kontrola.