Viete kto je závislou osobou na transferové oceňovanie?

V súčasnosti už známejší pojem, ale stále nie jeden z tých najznámejší. Na území Slovenska sa dlhodobo nepoužíval a keď sa používal spájal sa skôr s väčšími spoločnosťami, ktorých distribúcia siahala za hranice našej krajiny. Transferové oceňovanie je už však súčasťou aj menších podnikateľov a je potrebné sa s ním vysporiadať.

kalkulačka a šanon

Aká je podstata transferového oceňovania?

V tejto časti článku sa vám budeme snažiť veľmi jednoducho a veľmi všeobecne vysvetliť, čo vlastne transferové oceňovanie je. Celá podstata transferového oceňovania spočíva v jednoduchosti v tom, že zabraňuje spoločnostiam, firmám ale aj menším podnikateľov nadstavovať ceny produktov, výrobkov, či služieb tak aby si vlastne zámerne obišli, či znížili svoje daňové povinnosti. Takéto transferové oceňovanie teda rieši problém s obchádzaním daní, a to medzi podnikajúcim subjektov a závislou osobou. V ďalšej časti článku si priblížime koho považujeme za závislú osobu.

Poďme si definovať závislú osobu

Závislou osobou, sa rozumie blízka osoba, alebo osoba ekonomicky, či personálne alebo osoba inakšie prepojená na podnikateľský subjekt a potom subjekt, ktorý je súčasťou konsolidovaného celku. V stručnosti si v tejto časti zadefinujeme jednotlivé závislé osoby. Začneme teda blízkou osobou, spravidla ide o osobu, ktorá je v rodinným príslušníkom a aj tým širším rodinným príslušníkom. Ďalšou závislou osobou, teda ekonomické či personálne prepojenie ide vlastne o osoby, ktoré sú vo vzťahu nadriadenom, podriadenom, riadiacim orgánom je jedna osoba a podobne. Iným prepojením sa myslí vzťah, ktorý sa vytvorí na základe myšlienky úniku na dani, znížení daní a pod. Závislé osoby, ktoré zaraďujeme do jedného konsolidovaného celku, môžeme vo všeobecnosti definovať ako dva súbory, ktoré sú na sebe navzájom závislé, teda dcérske spoločnosti a podobne.

žena podnikatelka

Čo ďalej s transferovým oceňovaním?

V prípade, ak sa potrebujete dozvedieť viac, čo sa týka transferového oceňovania, určite sa obráťte na internetové stránky spoločnosti https://www.easystart.sk, kde nájdete veľké množstvo dôležitých, podstatných a zaujímavých informácii, ale okrem toho aj odborné poradenstvo na danú problematiku. Čo je však dôležité, dbajte na to, aby ste si pre odborné poradenstvo, prípadne pre agendu, vybrali kvalitnú spoločnosť, ktorá má transferové oceňovanie, ako sa hovorí, v malíčku. V súčasnosti existuje veľká konkurencia na trhu s odbornými službami a je potrebné si skutočne vyberať tých najlepších.