Vzdelanie – čo všetko vám môže poskytnúť?

Vzdelanie nie je nevyhnutne kľúčom k zamestnaniu.Aj keď…vďaka kvalifikácii sa môžete dostať na pohovor, hoci to však nezaručuje, že prácu získate.

Zamestnávatelia hľadajú vyrovnaných ľudí s prenosnými zručnosťami. To zahŕňa schopnosť dokázať, že máte záujem učiť sa a rozvíjať sa.

student
 
Aj keď ste zamestnaný, využite možnosti vzdelávania, koučingu alebo mentoringu a pracujte na svojom nepretržitom profesionálnom rozvoji, pretože sa pravdepodobne stanete lepšími v tom, čo robíte a pre vášho súčasného alebo budúceho zamestnávateľa je to priam nevyhnutnosť.
 
Čas na ďalšie vzdelávanie prináša svoje vlastné výhody
Znamená to, že môžeme získať viac osobnej spokojnosti v živote tak osobnom ako aj pracovnom, pretože chápeme viac, kto sme a čo robíme. To môže viesť k lepším výsledkom a na oplátku k dobrému pocitu z pracovného dňa. Doplňujúce vzdelanie ponúka príležitosti špecializovať sa a potenciálne zarobiť viac alebo sa presunúť do príbuzného odvetvia a tam sa realizovať. Na druhej strane sa rozširujú vaše skúsenosti, na ktorých môžeme budovať svoje vedomosti a zručnosti v pripravenosti na ďalší krok. Z finančného hľadiska je vysoko kvalifikovaný a informovaný pracovník prínosom pre každú spoločnosť.

Niekto, kto môže ponúknuť viac odborných znalostí, bude mať väčšiu hodnotu nielen pre zamestnávateľov, ale aj pre zákazníkov. Odbornosť je tiež často kľúčovou kvalitou efektívneho lídra.

Ak ste frustrovaní svojou prácou, pokračovanie v zdokonaľovaní vašich zručností uľahčí hľadanie nových ciest z potenciálne stresujúcej pracovnej situácie. Kľúčom k spokojnosti s prácou je udržanie otvorenej mysle pri učení a poskytovaní priestoru pre flexibilitu. Okrem toho, potenciálne zotrvanie v predstihu pred konkurenciou lepšími skúsenosťami, vám môže pomôcť.

nábor
 
Colin Rose vo svojej knihe Master it Faster používa mnemotechnickú pomôcku MASTER na opis šiestich stupňov, o ktorých sa domnieva, že sú kľúčom k tomu, aby ste sa stali efektívnym žiakom. Tieto fázy môžu byť aplikované na akýkoľvek typ vzdelávania, či už formálneho alebo neformálneho.