Výhody LED žiaroviek

  • LED produkuje viac svetla na Watt v porovnaní s obyčajnou žiarovkou. Najvýkonnejšie LED viac ako 160 lm/W, žiarivka 48-65 lm/W, halogénová žiarovka 16-22 lm/W, obyčajná žiarovka cca 15 lm/W
  • majú pri porovnateľnej svietivosti niekoľkonásobne nižšie prevádzkové náklady LED produkujú neporovnateľne menej tepla ako obyčajné žiarovky, typický do 40°C pri výkone 3-5W
  • dosahujú extrémne dlhú životnosť – okolo 50.000 hodín (viac ako 34 rokov pri 4 hodinovej dennej prevádzke)
  • sú odolné voči nárazom a inému nešetrnému zaobchádzaniu
  • sú ideálne pre použitie, tam kde je nutné časté vypínanie a zapínanie
  • neemitujú ultrafialové ani infračervené žiarenie, sú preto vhodné pre použitie aj v múzeách, galériách a ďalších aplikáciách kde je UV a IR vyžarovanie zo svetelného zdroja neprijateľné
  • sa rozsvecujú okamžite (rádovo sú to milisekundy)
  • neobsahujú ortuť ani ťažké kovy, ktoré by mohli byť škodlivé prostrediu a ľudskému zdraviu.

pásek led
Všetky tieto vlastnosti predurčujú LED svetelné zdroje na využitie v bežnej prevádzke ako náhradu žiaroviek, úsporných žiariviek, či iných zdrojov. Vďaka vysokej životnosti a nízkej spotrebe sú ich prevádzkové náklady veľmi nízke. Životnosť LED svetelných zdrojov s veľkou pravdepodobnosťou presiahne životnosť naprojektovanej osvetľovacej sústavy, v ktorej sú použité.

umělé osvěltení

Využitie LED
Tradične sa používajú najmä ako indikátory, a ako zobrazovacie prvky v segmentových zobrazovačoch a bodových maticových zobrazovačoch (známe ako „bežiace nápisy“). www.cyky.sk/chce-to-jeden-detail-a-tym-je-spravna-lista/ známe je aj ich použitie vo veľkoplošných zobrazovačoch používaných na reklamné účely. V poslednom čase s nástupom vysoko svietivých LED sa začalo ich využívanie na osvetľovacie účely a v dopravnej svetelnej signalizácii ako sú napríklad cestné semafory, železničné návestidlá. Pre svoju dlhú životnosť a otrasu vzdornosť sa uplatňujú aj v automobiloch dokonca aj ako náhrada koncových brzdových či smerových svetiel.

4.0
01