Rómske vzdelávacie a dokumentačné centrum Prešov
 
   
Zaregistrujte sa na Rocepo.sk   Prihlásiť
Hlavné Menu
Vzdelávanie Rómov
Odporúčame...
Vzdelávanie Rómov

Dokumenty : Na pomoc pedagógom : Prieskum : Zoradiť podľa:  Názvu () Dátumu () Hodnotenie () Obľúbenosti ()
Súbory sú zoradené podľa: Názvu (A to Z)

Kategória: Na pomoc pedagógom Prieskum
Stiahnuť teraz!Formulár pre zakladne skoly - Vyskum 2015 Obľúbené Verzia: 
Pridané:  26.10.2015

Od roku 2000 Metodicko-pedagogické centrum realizuje výskum, ktorého cieľom je mapovanie skutočného stavu problémov detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v oblasti výchovy a vzdelávania. Aj vďaka Vašej ústretovosti boli spracované a prezentované výsledky doterajšieho výskumu. Sú publikované na našich stránkach v tejto sekcii. Výsledky výskumu boli prezentované v publikáciách:
- Šk. rok 200/2001 Vyhodnotenie prieskumu o postavení rómskeho dieťaťa a žiaka vo výchovno-vzdelávacom systéme SR, Prešov: MPC, 2002, ISBN 80-8045-266-0,
- Šk. rok 2004/2005 Správa o výsledkoch prieskumu a postavení dieťaťa a žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia v školskom systéme SR, Prešov: MPC, 2006, ISBN 80-8045-422-6,
- Šk. rok 2006/2007 ŠZŠ Správa o výsledkoch prieskumu a postavení dieťaťa a žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia v špeciálnych základných školách, Prešov: MPC, 2008, ISBN 80-8045-534-7,
- Šk. rok 2006/2007 ZŠ Správa o výsledkoch prieskumu a postavení dieťaťa a žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách, Prešov: MPC, 2008, ISBN 80-8045-533-0,
- Šk. rok 2008/2009 ZŠ Správa o výsledkoch prieskumu o postavení žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách, Prešov: MPC, 2011, ISBN 978-80-8052-370-1
- Komparácia výsledkov výskumov o žiakoch zo sociálne znevýhodneného prostredia v školách(2005, 2007, 2009), Prešov: MPC 2012, ISBN 978-80-8052-444-9
- Šk. rok 2011/2012 ZŠ Prieskum o postavení žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia v základnej škole, Prešov: MPC, 2012, ISBN 978-80-565-0033-7
- Komparácia výsledkov výskumov o žiakoch zo sociálne znevýhodneného prostredia v školách(2005, 2007, 2009, 2012), ISBN 978-80-565-0034-7.


Publikácie si môžete stiahnúť z uvedených linkov.

V súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠVVaŠ SR na školský rok 2014/2015 vyplýva pre Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko Prešov v súčinnosti so školami z časti 1.6.4 bod 4 úloha pokračovať vo výskume o postavení dieťaťa a žiaka zo SZP vo výchovno–vzdelávacom systéme SR.

Pre úspešnú realizáciu uvedenej úlohy je Vaša pomoc i naďalej potrebná, preto Vás žiadame o zodpovedné a včasné vyplnenie formulárov.


Inštrukcie pre spracovanie a zasielanie dotazníka:

1. Tabuľky sa vypĺňajú v elektronickej podobe za školský rok 2014/2015.
2. Formuláre na vyplnenie vo formáte Excel si môžete stiahnuť kliknutím na ikonku diskety a v následnom dialógovom okne zvolením voľby "Uložiť" (alebo "Save") si formulár uložíte vo svojom počítači. Formulár nevypĺňajte v internetovom prehliadači priamo na webe ale stiahnutý súbor otvorte vo svojom počítači a vyplňte!
3. Pri vyplňovaní postupujte podľa metodického pokynu pre vyplňovanie formulára.
4. Vyplnené formuláre v elektronickej podobe zašlite e-mailom do 15. 11. 2015 ako prílohu na adresu vyskum@rocepo.sk, v správe pre prijímateľa uveďte názov školy.
5. Kontakt: vyskum@rocepo.sk

Stiahnuté 7251 krát  7251  Veľkosť dokumentu 48.00 KB  Podporované platformy   Domovská stránka http://www.rocepo.sk
Hodnotenie: 0.00 (0 hlasov)
Ohodnotiť dokument | Navrhnúť zmeny | Neplatný dokument | Pošli priateľovi | Komentáre (0)


Kategória: Na pomoc pedagógom Prieskum
Stiahnuť teraz!Komparácia výsledkov výskumov o žiakoch zo sociálne znevýhodneného prostredia v školách Obľúbené Verzia: 
Pridané:  6.3.2013

V komparácii výsledkov prieskumov MPC 2005, MPC ROCEPO 2007-ZŠ a MPC ROCEPO 2009-ZŠ autori sústredili zistenia, ktoré slúžia na porovnanie vývoja situácie v sledovaných oblastiach edukačného procesu.
Autorský tím verí, že táto publikácia pomôže odborníkom v kvalitatívnom výskume problematiky výchovy a vzdelávania detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, hlavne detí a žiakov z marginalizovaných rómskych komunít. Autori publikácie zároveň ponúkajú prieskumné zistenia a poznatky pre zvýšenie základnej informovanosti širokej verejnosti o danej problematike.

Stiahnuté 3364 krát  3364  Veľkosť dokumentu 5.28 MB  Podporované platformy   Domovská stránka http://
Hodnotenie: 0.00 (0 hlasov)
Ohodnotiť dokument | Navrhnúť zmeny | Neplatný dokument | Pošli priateľovi | Komentáre (0)


Kategória: Na pomoc pedagógom Prieskum
Stiahnuť teraz!Komparácia výsledkov výskumov o žiakoch zo sociálne znevýhodneného prostredia v školách Obľúbené Verzia: 
Pridané:  7.12.2014

V komparácii výsledkov prieskumov MPC 2005, MPC ROCEPO 2007-ZŠ, MPC ROCEPO 2009-ZŠ a MPC ROCEPO 2012 autori hlavne pridali zistenia z prieskumu v roku 2012.

Stiahnuté 2178 krát  2178  Veľkosť dokumentu 6.97 MB  Podporované platformy   Domovská stránka http://
Hodnotenie: 0.00 (0 hlasov)
Ohodnotiť dokument | Navrhnúť zmeny | Neplatný dokument | Pošli priateľovi | Komentáre (0)


Kategória: Na pomoc pedagógom Prieskum
Stiahnuť teraz!Metodický pokyn na vyplňovanie formulára Obľúbené Verzia: 
Pridané:  21.10.2015

V tomto metodickom pokyne sú uvedené podrobné informácie o vyplňovaní formulára pre výskum o postavení rómskeho dieťaťa a žiaka v školskom systéme SR.

Stiahnuté 3912 krát  3912  Veľkosť dokumentu 182.79 KB  Podporované platformy   Domovská stránka http://www.rocepo.sk
Hodnotenie: 0.00 (0 hlasov)
Ohodnotiť dokument | Navrhnúť zmeny | Neplatný dokument | Pošli priateľovi | Komentáre (0)


Kategória: Na pomoc pedagógom Prieskum
Stiahnuť teraz!Prieskum o postavení žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia v základnej škole - 2012 Obľúbené Verzia: 
Pridané:  7.12.2014

Výsledky prieskumu vykonaného v roku 2012

Stiahnuté 2802 krát  2802  Veľkosť dokumentu 1.39 MB  Podporované platformy   Domovská stránka http://
Hodnotenie: 0.00 (0 hlasov)
Ohodnotiť dokument | Navrhnúť zmeny | Neplatný dokument | Pošli priateľovi | Komentáre (0)


Kategória: Na pomoc pedagógom Prieskum
Stiahnuť teraz!Prieskum o postavení žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia v základnej škole - 2015 Obľúbené Verzia: 
Pridané:  17.1.2017

Prieskum MPC ROCEPO 2015-ZŠ Metodicko-pedagogického centra Bratislava, regionálneho pracoviska v Prešove a jeho integrálnej súčasti ROCEPO (Rómske vzdelávacie centrum) nadväzuje na prieskumy MPC 2005, MPC ROCEPO 2007-ZŠ, MPC ROCEPO 2009-ZŠ a MPC ROCEPO 2012-ZŠ.

Prieskum MPC ROCEPO 2015-ZŠ bol zameraný na zistenie výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia na základe štatistických údajov o ich prospechu, dochádzke, správaní, ukončení povinnej školskej dochádzky a o ďalšom pokračovaní v štúdiu v stredných školách.

Dôležitou súčasťou prieskumu bolo aj zisťovanie počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v špeciálnych a špecializovaných triedach základnej školy, údaje o kontinuálnom vzdelávaní učiteľov, asistentov učiteľa a ďalšie údaje o asistentoch učiteľa.

Zber údajov v Prieskume MPC ROCEPO 20015-ZŠ sa zameriaval aj na zisťovanie vplyvu asistenta učiteľa v edukačnom procese na výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Stiahnuté 354 krát  354  Veľkosť dokumentu 8.66 MB  Podporované platformy   Domovská stránka http://www.rocepo.sk
Hodnotenie: 0.00 (0 hlasov)
Ohodnotiť dokument | Navrhnúť zmeny | Neplatný dokument | Pošli priateľovi | Komentáre (0)


Kategória: Na pomoc pedagógom Prieskum
Stiahnuť teraz!Správa o výsledkoch prieskumu o postavení žiaka zo sociálne znevýhodneného prostr v školskom systéme Obľúbené Verzia: 
Pridané:  16.11.2011

Kolektív autorov, 50 strán + 165 strán prílohovej časti.
Prieskum MPC ROCEPO 2009-ZŠ bol zameraný na zistenie výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia na základe štatistických údajov o ich prospechu, dochádzke, správaní, ukončení povinnej školskej dochádzky a o ďalšom pokračovaní v štúdiu v stredných školách.
Dôležitou súčasťou prieskumu bolo aj zisťovanie počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v špeciálnych a špecializovaných triedach základnej školy, počtu integrovaných (začlenených) žiakov v základnej škole, počtu žiakov navštevujúcich školské kluby detí a počtu žiakov využívajúcich školské stravovanie a ponuku záujmových útvarov.
Zber údajov v Prieskume MPC ROCEPO 2009-ZŠ sa zameriaval aj na pôsobenie asistenta učiteľa v edukačnom procese.

Stiahnuté 3403 krát  3403  Veľkosť dokumentu 7.95 MB  Podporované platformy   Domovská stránka http://www.rocepo.sk
Hodnotenie: 0.00 (0 hlasov)
Ohodnotiť dokument | Navrhnúť zmeny | Neplatný dokument | Pošli priateľovi | Komentáre (0)


Kategória: Na pomoc pedagógom Prieskum
Stiahnuť teraz!Správa o výsledkoch prieskumu o postavení žiaka zo sociálne znevýhodneného prostr. v špeciálnych ZŠ  Obľúbené Verzia: 
Pridané:  2.6.2009

Kolektív autorov, 167 strán
Základným cieľom prieskumu MPC ROCEPO 2007 – ŠZŠ bolo zistiť postavenie žiakov špeciálnych základných škôl a základných škôl pre žiakov so zdravotným postihnutím (ďalej žiaci ŠZŠ) zo sociálne znevýhodneného prostredia (ďalej SZP) vo výchovno-vzdelávacom systéme.
Základný cieľ bol rozpracovaný do čiastkových cieľov:
a) zistiť reálne zastúpenie tejto skupiny žiakov v jednotlivých krajoch a okresoch SR, ročníkoch a stupňoch škôl;
b) načrtnúť možnosti pomoci týmto žiakom.

Stiahnuté 3802 krát  3802  Veľkosť dokumentu 2.30 MB  Podporované platformy   Domovská stránka http://www.rocepo.sk
Hodnotenie: 0.00 (0 hlasov)
Ohodnotiť dokument | Navrhnúť zmeny | Neplatný dokument | Pošli priateľovi | Komentáre (0)


Kategória: Na pomoc pedagógom Prieskum
Stiahnuť teraz!Výskum o práci učiteľov žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s učebným textom 2015 Obľúbené Verzia: 
Pridané:  8.2.2017

Aplikovaný výskum v oblasti pozorovaní práce učiteľov pracujúcich so žiakmi zo SZP sa začal na základe spolupráce s NÚCEM v roku 2013. Bolo vytipovaných 20 ZŠ so zvýšeným počtom žiakov zo SZP (išlo o skutočnosť, aby aj žiaci zo SZP boli zaradení do pilotného testovania gramotnosti v 4. a 5. ročníku ZŠ). ROCEPO realizovalo v školských rokoch 2014/2015 a 2015/2016 pilotné pozorovania v školách a výsledky pozorovaní v školskom roku 2014/15 a v školskom roku 2015/16 uvádzame vo forme prezentácie.

Stiahnuté 254 krát  254  Veľkosť dokumentu 502.36 KB  Podporované platformy   Domovská stránka http://www.rocepo
Hodnotenie: 0.00 (0 hlasov)
Ohodnotiť dokument | Navrhnúť zmeny | Neplatný dokument | Pošli priateľovi | Komentáre (0)


Kategória: Na pomoc pedagógom Prieskum
Stiahnuť teraz!Výskum o práci učiteľov žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s učebným textom 2016 Obľúbené Verzia: 
Pridané:  8.2.2017

Aplikovaný výskum v oblasti pozorovaní práce učiteľov pracujúcich so žiakmi zo SZP sa začal na základe spolupráce s NÚCEM v roku 2013. Bolo vytipovaných 20 ZŠ so zvýšeným počtom žiakov zo SZP (išlo o skutočnosť, aby aj žiaci zo SZP boli zaradení do pilotného testovania gramotnosti v 4. a 5. ročníku ZŠ). ROCEPO realizovalo v školských rokoch 2014/2015 a 2015/2016 pilotné pozorovania v školách a výsledky pozorovaní v školskom roku 2014/15 a v školskom roku 2015/16 uvádzame vo forme prezentácie.

Stiahnuté 316 krát  316  Veľkosť dokumentu 242.13 KB  Podporované platformy   Domovská stránka http://www.rocepo.sk
Hodnotenie: 0.00 (0 hlasov)
Ohodnotiť dokument | Navrhnúť zmeny | Neplatný dokument | Pošli priateľovi | Komentáre (0)


Copyright © 2003-2006 ROCEPO  |  Rómske vzdelávacie a dokumentačné centrum Prešov