Rómske vzdelávacie a dokumentačné centrum Prešov
 
   
Zaregistrujte sa na Rocepo.sk   Prihlásiť
Hlavné Menu
Vzdelávanie Rómov
Odporúčame...
Vzdelávanie Rómov
Knižničný fond

P.č.  Autor     Názov diela

1.     Kolektív   Romové v České republice
2.     Kolektív   Romové ve měste
3.     Kolektív   Romové, bydlení, soužití
4.     Helmingová, H.  Pedagogika M. Montessoriovej
5.     Mistrík, E.a kol.  Kultúra a multikultúrna výchova
6.     Turček, K.   Psychopatologické a sociálno-patologické prejavy u detí a mládeže
7.     Pávková, J. a kol.  Pedagogika voľného času
8.     Průcha, J.   Alternatívní školy a inovace
9.     Pipeková, J.   Kapitoly ze speciálni pedagogiky
10.   Nakonečný, M.  Sociální psychologie
11.   Vágnerová, M.  Psychopatologie pro pomáhající profese
12.   Kolektív   Rómovia – Vzdelávanie – Tretí sektor
13.   Kolektív   Vzdelávanie Rómov
14.   Rýdl, K.   Peter Petersen a pedagogika Jenského plánu
15.   Pipeková, M.   Terapie ve speciálne pedagogické péči
16.   Healey, J. M.   Leváci a jejich výchova
17.   Pipeková, J. a kol.  Kapitoly ze speciálni pedagogiky
18.   Seebauerová, R.  Kvalita cestou kvalifikace
19.   Kolektív   Vzdělávat učitele
20.   Uhlíř, J.   Tvoříme ve stýlu známych malířu
21.   Jenčková, E.   Hudba a pohyb
22.   Blahutková, M.  Psychomotorika aneb prožitek z pohybu
23.   Blahutková, M.  Využití říkadel v hudebně pohybové výchově na I. st. ZŠ
24.   Pavlínková, Z.  Využití netradičního náčiní v hodině TV na I. st. ZŠ
25.   Řiháček, J.   Turistické hry
26.   Polanský, P.   Dvakrát tím samým
27.   Pape, M.   A nikdo Vám nebude veřit
28.       Skutky apoštolů
29.   Emmerlingová, S.  Když dětem nejde čtení 2
30.   Průcha, J.   Moderní pedagogika
31.   Hunterová, M.  Účinné vyučovaní v kostce
32.   Ferjenčík, J.   Úvod do metodologie
33.   Kollářiková, Z.  Předškolní a primární pedagogika
34.   Pease, A.   Řeč těla
35.   Kalhous, Z.   Školní didaktika
36.   Campbel, J.   Jak rozvíjet nadání
37.   Matoušek, O.  Základy sociální práce
38.   Goddetová, E. T.  Umění jednat s dospivajícimi
39.   Smith, Ch.   Třída plná pohody
40.   Elliottová, M.   Jak ochránit své dítě
41.   Čáp, J.   Psychologie pro učitele
42.   Vymětal, J.   Rogersovský přístup k dospělým a dětem
43.   Průcha, J.   Učitel – Současné poznatky o profesi
44.   Soukup, V.   Přehled antropologických teórií kultúry
45.   Petty, G.   Moderní vyučování
46.   Belz, M.   Klíčové kompetence
47.   Kárová, V.   Brzy budu počtárem
48.   Primack, R. B.  Biologické principy ochrany přírody
49.   Szabová, M.   Preventivní a nápravna cvičení
50.   Weiss, P.   Sexuální deviace
51.   Ellis, A.   Trénink emocí
52.   Šimanovský, Z.  Hry pro zvládání agresivitz a neklidu
53.   Dispezio, M., A.  Hlavolamy pro rozvoj kritického myšlení
54.   Lechta, V.   Symptomatické poruchy
55.   Jandourek, J.  Sociologický slovník
56.   Train, A.   Nejčastejší poruchy
57.   Průcha, J.   Přehled pedagogiky
58.   Průcha, J.   Pedagogický slovník
59.   Jandourek, J.  Zdeněk Matějček
60.   Joyeux, H.   City, sexualita, AIDS
61.   Joyeux, H.   Přichází puberta
62.   Munden, A.   Poruchy pozornosti a hyperaktivita
63.   Payenová, H.  Kreativní pohyb a tanec
64.   Gröll, Ch.   Jak vyzrát na školu
65.   Schneiderová, S.  Co by měli dívky vědet
66.   Rushtonová, R.  Jak nebýt outsiderem
67.   Neumann, F.   Umění konverzace
68.   Copans, J.   Základy antropologie a etnologie
69.   Kastová, V.   Krize a tvorivý přístup k ní
70.   Piaget, J.   Psychologie inteligence
71.   West, G. K.   Dobrodružství psychického vývoje
72.   Moore, T.   Kniha o lásce a přátelství
73.   Haisel, E.    Trénink kreativity
74.   Mareš, J.   Styly učení žáků a studentů
75.   Prekopová, J.  Malý tyran
76.   Nešpor, K.   Jak zůstat fit a předejít závislostem
77.   Krch, F. D.   Mentální anorexie
78.   Yalom, I. D.   Když Nietzsche plakal
79.   Stuart – Hamilton, I.  Psychológie starnutí
80.   Cumminsová, D. D.  Záhady experimentální psychologie
81.   von Franz, M. L.  Sen a smrt
82.   Holm, N. G.   Úvod do psychologie náboženství
83.   Caprio, F.   Pomoc authypnózou
84.   Berky – Ľuborecký, J. Predstavujú sa zvieratá
85.   Mann, A. B.   Rómsky dejepis
86.   Hübschmannová, M. Romské pohádky
87.   Hübschmannová, M. Zpěvník romských písní
88.   Lacková, E.   Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou
89.   Berky – Ľuborecký, J. Sny o šťastí
90.   Fonsecová, I.  Pochovajte ma postojačky
91.   Manuš, E.   Jdeme dlouhou cestou
92.   Berky – Ľuborecký, J. Remešina vernosť
93.   Berky – Ľuborecký, J. Slovensko – rómsky a rómsko – slovenský slovník
94.   Míková, M.   Rochés a Bžunda
95.   Maňuš, E.   Pekloneberáj Bít, nebo být?
96.   Skutnabb – Kangas, T. Menšina, jazyk a rasizmus
97.   Preussová, M.  Rudolf Dzurko
98.   Berky – Mrenica, J.  Veselo s husličkami po svete
99.   Augustiniak – Hortis, S. Cigáni v Uhorsku 1775
100. Valachová, D.  Vzdelávanie Rómov
101. Hancoot, I.   Země utrpení
102. Fraser, A.   Cikáni
103. Kolektív   Kaj džas – Kam kráčaš
104. Kimlická, Š.   Ako citovať
105. Šaling, S.   Veľký slovník cudzích slov
106. Barac, Ľ.   Slovensko – anglický slovník
107. Dick, M.   Lexikón všeobecného vzdelania
108. Kanbay, F.   Lexikón osobností 20. st.
109. Čeman, R.   Rekordy – Vesmír
110. Čeman, R.    Rekordy – Rastliny
111. Ondrejka, K.   Malý lexikón ľudovej kultúry Slovenska
112. Šíbl, D.   Veľká ekonomická encyklopédia
113. Korubek, J.   Řízení lidských zdrojů
114. Sternberg, R. J.  Úspěšná inteligence
115. Smékal, V.   Pozvání do psych. osobnosti
116. Hartl, P.   Psychologický slovník
117. Hunt, M.   Dějiny psychologie
118. Allen, K. E.   Přehled vývoje dítěte
119. Ellis, A.   Trénink emocí
120. Elliott, J.   Dítě v nesnázích
121. Lowen, A.   Bioenergetika
122. Křivohlavý, J.  Konflikty mezi lidmi
123. Dupuy, E.   Úspěšný dialog
124. Novák, T.   Psychická sebeobrana
125. Praško, J.   Proti stresu krok za krokem
126. Ury, W.   Jak překonat nesouhlas
127. Kačany, V.   Ako zvládať konflikty
128. Bratská, M.   Zisky a straty v záťažových situáciách
129. Carnegie, D.   Ako si získavať priateľov
130.     Reč tela
131. Wirth, B. P.   O poznaní človeka, charakterológii a reči tela
132. Giddens, A.   Sociologie
133. Havlík, R.   Sociologie výchovy a školy
134. Kahn, N.   Jak efektívně studovat
135. Ondráš, K.   Kecy a fakta o tzv. demokraci
136. Vašečka, M.   Rómske hlasy
137. Rousseau, J, J.  Emil alebo o výchove
138. Leško, V.   Dejiny filozofie
139. Kolektív   Filozofia a kognitívne vedy
140. Horňák, L.   Prospechovo slabší žiak v škole
141. Laniado, N.   Děti a peníze
142. Dvořáková, H.  Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte
143. Marková, Z.   Hry a nápady pro školáčky
144. Friedl, J.   261 her pro děti od 3 let
145. Portmannová, R.  Hry pro posílení psychologické odolnosti
146. Pike, G.   Cvičení a hry pro globálnu výchovu 1
147. Pike, G.   Cvičení a hry pro globálnu výchovu 2
148. Mönks, F.   Nadané dítě
149. Havlínová, M.  Kurikulum podpory zdraví v MŠ
150. Kopřiva, K.   Lidský vztah jako součást profese
151. Vymětal, J.   Rogersovský přístup k dospělým a dětem
152. Estilos, M.   Svet umenia
153. Špiesz, A.   Dejiny Slovenska
154. Kučera, M.   Stredoveké Slovensko
155.     Lexikon zemí 2003
156. Zimmerová, R.  Netradiční sportovní činnosti
157. Cmorej, P.   Úvod do logicky syntaxe a sémantiky
158. Benčo, J.   Ekonómia vzdelávania
159. Kolektív   Evropská města snů
160. Hesse, M.   Hra so sklenenými perlami
161. Fürst, M.   Psychologie
162. Kurljandskij, V. V.  Nová odhalení starých proroctví
163. McKenna, T.   Neviditelná krajina
164. Kolektív   Spravedlnost jako zdatnost
165. Illion, T.   Tajemný Tibet
166. Fromm, E.   Mit, nebo být?
167. Hesse, M.   Souborné dilo
168. Peschke, K. – H.  Křesťanská etika
169. Žák, M.   Tajemství Turínskeho plátna
170. Darling, D.   Hľadanie duše
171. Kocourek, R.   Věda a jóga
172. Doležal, O.   Atharvaveda
173. Bhikkhu, T.   Mysl odpoutaná jako ohen
174. Weber, M.   Sociologie náboženství
175. Friedman, R. E.  Mizení boha
176. Jeho Svatost dalajlama Meditace pro každý den
177. Eliade, M.   Jóga, nesmrtelnost a svoboda
178. Storch, D.   Úvod do současné ekologie
179. Gaarder, J.   Sofiin svet
180. Nida – Rümelin, J.  Slovník současných filosofu
181. Jeho Svatost dalajlama Radost ze života
182. Ondok, J. P.   Člověk a příroda
183. Jeho Svatost dalajlama Svety v harmonii
184. Kolektív   Hermetismus
185. Strobel, L.   Kauza Kristus
186. Jung, C. G.   Tajemno na obzoru
187. Spinoza, B.   Metafyzické myšlenky
188. Gane, L.   Nietzsche
189. Russell, S.   TAO – sexuální masaže
190. Kant, I.   K večnému mieru
191. Nietzsche, F.   Genealogia morálky
192. Nietzsche, F.   Radostná veda
193. Nietzsche, F.   Antikrist
194. Ring, K.   Poselství světa
195. Písek, S.   Začíname programovat v DELPHI
196. Eller, F.   DELPHIG – příručka programátora
197. Gluchman, V.  Teoretické otázky etiky
198. Gluckman, V.  Praktické otázky etiky a morálky
199. Gluckman, V.   Súčasné etické teórie
200. Dejmalová, K.  Cesty vzhůru
201. Rozanov, V.   Svět ve světle „ruské ideje“
202. Thiery ze Chartres  O stvoření světa
203. Mehler, M.   Umenie vládnuť
204. Slančová, D.   Praktická štylistika
205. Tej, J.    Región a správa
206. Hayman, R.   Život C. G. Junga
207. Kis, J.    Současná politická filosofie
208. Sériot, P.   Struktura a celek
209. Fiala, J.   Analytická filosofie
210. Ištok, R.   Geografia verejnej správy
211. Germušková, M.  Literárny text v didaktickej komunikácii
212. Kováčik, Š.   MP – matematika pre 1. r. ZŠ
213. Hatlovič, R.   Geografia relígií
214. Junger, J.    Turistika a športy
215. Hrčka, J.   Šport pre všetkých
216. Junger, J.    Telesný a pohybový rozvoj detí
217. Tej, J.    Ekonomika a manažment verejnej správy
218. Kancír, J.   Základy didaktiky vlastivedy
219. Kominarec, I.   Základy pedagogiky
220. Kolektív   Testy do prímy 2003 – SJ
221. Kolektív   Testy 2003 matematika
222. Svobodová, M.  Pohrajme sa s diktátikmi 1. roč.
223. Caltíková, M.   Prehľad gramatiky a pravopisu SJ
224. Kučera, M.   Stredoveké Slovensko
225. Roberts, J. M.  Přehledné dějiny světa
226. Kolektív   Tvorcovia svetových dejín
227. Voráček, K.   Front Page 2000
228. Vlach, M.   Adobe Photoshop 6
229. Hartman, P.   Flash 5
230. Burjan, V.   Matematika ZŠ v testoch
231. Tarábek, J.   Matematika v príkladoch
232. Partíková, K.   Naše písomky – matematika v testoch
233. Burjan, V.   Prehľad matematiky pre SŠ
234. Šťastný, Z.   Matematické a statistické výpočty – MS Excel
235. Patchett, F.   Ako na to - Excel 2000
236. Wallace, M.   Ako na to - E-mail
237. Kolektív   Poklady sveta 1
238. Kolektív   Poklady sveta 2
239. Kolektív   Poklady sveta 3
240. Kolektív   Poklady sveta 4
241. Kolektív   Poklady sveta 5
242. Kolektív   Poklady sveta 6
243. Kolektív   Ľudské telo
244. Donnelly, J. H.  Management
245. Kolektív   444 turistických zaujímavosti Slovenska
246. Kolektív   1000 zaujímavosti zo zemepisu sveta
247. Němec, V.   Projektový management
248. Holec, R.   Zabudnuté osudy
249. Gajdošová, E.  Škola rozvíjania emocionálnej inteligencie žiakov
250. Derrida, J.   Síla zákona
251. Mihina, F.   Metamorfózy poklasickej filozofie
252. Roeselová, V.  Proudy ve výtvarné výchově
253. Waugh, A.   Umenie počúvať hudbu
254. Kolektív   Veľká kniha živočíchov
255. Kolektív   Příroda v České a Slovenské republice
256. Mistrík, J.   Štylistika
257. Maxwell, J. C.  Jak v lidech vypěstovat vudčí schopnosti
258. Brookes, J.   Veľká kniha malých záhrad
259. Hingston, P.   Ako začať podnikať
260. Floriánová, A.  Slovenská a česká literatúra
261. Kolektív   Slovník cudzích slov
262. Elman, J.   Veľký slovník skratie EU
263. Kolektív   Etnicita a mesto
264. Kolář, M.   Bolest šikanování
265. Hort, V.   Dětská a adolescentní psychiatrie
266. Ďurič, L.   Pedagogická psychológia
267. Purvis, T. L.   Encyklopédia dejín USA
268. Kollárová, Z.   Sprievodca po slov. archívoch
269. Hrych, E.   Veľká kniha historických otázniků
270. Kostlán, A.   Encyklopedie dějín Německa
271. Mrkos, B. J.   Umenie vládnuť
272. Mehler, M., Bárta, V. Hrady – Zámky – Kaštiele
273. Carter, D.   Denné a nočné motýle
274. Gollmannová, B.  Najkrajšie spevavé vtáky
275. Geringerová, J.  Dospelé deti alkoholikov
276. Tomlinson, H.  Bonsaj
277. Lisá, V.   Organická chémia a biochémia
278. Eitelmann, B.  Sociálna psychiatria
279. Ostertágová, D.  Receptár zdravej výživy
280. Křivohlavý, J.  Psychologie nemocí
281. Soutarová, G.  Reflexoterapia
282. Göhlert, F. Ch.  Falošné vedomie
283. MacLarenová, L.  Depresie
284. Matouš, M.   Pohyb ve starí je šanci
285. von Au, F.   Domáce recepty proti rôznym chorobám
286. Too, L.   Feng šuej
287. Mayer, V.   AIDS
288. Bukovský, I.   Hľadá sa zdravý človek
289.     Langmaster – Angličtina so slávnymi ľuďmi
290. Huntington, S.  Střet civilizací
291. Johnson, P.   Dějiny anglického národa
292. Lockie, A.   Encyklopedie homeopatie
293. Pettigrewová, J.  Čaj
294. Bukovský, I.   Miniencyklopédia prír. liečby
295. Olvedi, U.   Harmonie energií pro všedný den
296. Holdauová, F.  Ako byť šťastná
297. da Silva, K.   Základná kniha kineziologie
298. Lanz, A. H.   Dlhý život s 5 tibeťanmi
299. Kohout, P.   Osteoporóza
300. Poluninová, M.  Potraviny ktoré liečia
301. Lawrence, D. H.  Studie z klasické a americké literatury
302. Price, G.   Encyklopedie jazyků Evropy
303. Schott, B.   Jednání
304. Houser, P.   Hry se slovy a jazykem
305. Vališová, A.   Asertivita v prostřědí rodiny a školy
306. Kolektív    Slovník francouzsky píšících spisovatelů
307. Melichárková, I.  Hračičky z krabičky
308. Horká, M.   Výchova pro 21. století
309. Beranová, M.  Slované
310. Kolektív   Tvořivost v práci učitele
311. Kolektív   Tvořivostí učitele k tvořivosti žáka
312. Chráska, M.   Didaktické testy
313. Švec, Š.   Základné pojmy v pedagogike a andragogike
314. Benčo, J.   Metodológia vedeckého výskumu
315. Tretera, I.   Nástin dějin evrop. myšlení
316. Benčo, J.   Ekonómia vzdelavánia
317. Armstrong, M.  Řízení lidských zdrojů
318. Budil, J. T.   Od prvotního jazyka k rase
319. Čeman, R.   Rekordy – Zvieratá
320. Erikson, E. H.  Dětství a společnost
321. Cipro, M.   Slovník pedagogů
322. Mleziva, E.   Encyklopedie lží, podvádění a klamaní
323. Kolektív   Tvorcovia svetových dejín
324. Petlák, E.   Všeobecná didaktika
325. Benčo, J.   Metodológia vedeckého výskumu
326. Višňovský, Ľ.   Základy školskej pedagogiky
327. Kolektív   Ľudia, ktorí zmenili svet
328. Kant, I.   K věčnému múru
329. Lye, K.   Svet do vrecka
330. Kolektív   Tvorcovia svetových dejín
331. Nákonečný, M.  Encyklopedie obecné psychologie
332. Čáp, J.   Psychologie pro učitele
333. Hartl, P.   Psychologický slovník
334. Baštecká, B.   Základy klinické psychologie
335. Vágnerová, M.  Vývojová psychológie
336. Průcha, J.   Vzdělávání a školství ve světe
337. Hughes, J.   Veľká všeobecná ilustrovaná encyklopédia
338. Kerrod, R.   Obloha v noci
339. Kolektív   Kronika druhej svetovej vojny
340. Ondrejka, K.   Malý lexikón ľudovej kultúry
341. Magula, A.   Lexikón štátov a uz. sveta
342. Kolektív   Lexikón zemí 2003
343. Edbauer, M.   Lexikón všeobecného vzdelania
344. Kanbay, F.   Lexikón osobností 20. storočia
345. Kolektív   Všeobecný encyklopedický slovník A – F
346. Kolektív   Všeobecný encyklopedický slovník G – L
347. Kolektív   Všeobecný encyklopedický slovník M – R
348. Kolektív   Všeobecný encyklopedický slovník S – Ž
349. Dispezio, M. A.  Hlavolamy pro rozvoj představivosti a myšlení
350. Šimanovský, Z.  Hry pomáhajú s problémi
351. Healey, J. M.   Leváci a jejich výchova
352. Chicaud, M. B.  Sebedůvěra
353. Svoboda, M.   Psychodiagnostika dětí a dospívajících
354. Pokorná, V.   Teórie a náprava vývojových poruch
355. Dupuy, E.   Úspěšný dialog
356. Schneiderová, S.   Co by měli dívky vědět o lásce
357. Schneiderová, S.   Co by měli kluci vědět o lásce
358. Kirbyová, A.   Nešikovné dítě
359. Vágnerová, M.  Vývojová psychologie
360. Mcquail, D.   Úvod do teorie masové komunikace
361. Valenta, M.   Dramaterapie
362. Stuchlíková, I.  Základy psychologie emocí
363. Křivohlavý, J.  Konflikty mezi lidmi
364. Havlík, R.    Sociologie výchovy a školy
365. Nešpor, K.   Vaše děti a návykové látky
366. Lokšová, I.   Pozornost, motivace
367. Pernerová, R.  Tabu v rodinné komunikaci
368. Mullerová, M. F.  Jak získat sebedůvěru
369. Riefová, S. F.  Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole
370. Munden, A.   Poruchy pozornosti a hyperaktivita
371. Goldmanová, J.  Jak přežít doma, ve škole a mezi kamarády
372. Kutálková, D.  Logopedická prevence
373. Pokorná, V.   Cvičení pro děti se specifickými poruchami
374. Allen, K. E.   Přehled vývoje dítěte
375. Tošner, J.   Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích
376. Kolář, M.   Bolest šikanování
377. Davido, R.   Kresba jako nástroj poznání dítěte
378. Pávková, J.   Pedagogika voľného času
379. Portmannová, R.  Hry pro posílení psychické odolnosti
380. Pike, G.    Cvičení a hry pro globální výchovu 1
381. Pike, G.   Cvičení a hry pro globální výchovu 2
382. Meglinovi, D. a N.  Kreslení jako cesta k sebevyjádření
383. Hoppeovi, S. a H.  Sociálně psychologické hry pro dospívající
384. Lynch, Ch.   Cvičení pro rozvoj řeči
385. Emmerlingová, S.  Když dětem nejde čtení 2
386. Riedel, I.   Obrazy v terapii, umění a náboženství
387. Wollschläger, M. a G. Symbol v diagnostice a psychoterapii
388. Beránek, J.    Václav Malý
 

Pedagogické časopisy k prezenčnému štúdiu v študovni ROCEPO

1.     Učiteľské noviny slovenské
2.     Učiteľské noviny české
3.     Pedagogická revue
4.     Pedagogika česká
5.     Pedagogické rozhľady
6.     Slovenská pedagogika
7.     Mládež a spoločnosť
8.     Technológia vzdelávania
9.     Speciálni pedagogika česká
10.   Naša škola
11.   Komenský
12.   Efeta
13.   Romano nevo ľil


Z personálnych dôvodov bola knižničná činnosť zrušená a knižničný fond presunutý k jednotlivým metodikom.

Copyright © 2003-2006 ROCEPO  |  Rómske vzdelávacie a dokumentačné centrum Prešov